Friskrivningsklausul

Produkterna och tillbehören på iSmokeKing.se är inte avsedda för rökavväjning och är ej heller testade som detta.

Produkterna som säljs på webbsidan är endast avsedda för personer som är 18 år eller äldre. Genom att använda denna webbsida intygar du att du är minst 18 år gammal. iSmokeKing.se kan inte och kommer inte att hållas ansvariga om en minderårig skulle beställa e-cigarettprodukter eller tillbehör med målsmans kort.

Genom att använda webbsidan iSmokeKing.se, accepterar användaren att inte omfördela någon information som finns här. iSmokeKing.se ska inte hållas ansvarig för eventuella följdskador på grund av felaktig användning av eller oförmåga att använda e-cigaretter och andra produkter; även om iSmokeKing.se har informerats om eventuella skador.

Användare och inköpare av produkterna använder sig av e-cigaretter och andra produkter på egen risk och är överens om att inte hålla iSmokeKing.se ansvarig för hälsoproblem eller andra problem.

Dessa alternativa tobaksprodukter är inte avsedda för icke-rökare, barn, kvinnor som är gravida eller ammar, och alla personer med en klinisk sjukdom som hjärtsjukdom eller diabetes.
iSmokeKing.se rekommenderar dig som användare att förstå att nikotin är mycket beroendeframkallande, och dina e-cigaretter ska alltid hållas utom räckhåll från barn. iSmokeKing.se produkter innehåller nikotin som är ett beroendeframkallande läkemedel.

Om du är osäker på användningen, kontakta din läkare. Använd inte om du är allergisk mot någon av ingredienserna i produkterna.
Även om iSmokeKing.se har varit noggranna vid utarbetandet av denna webbplats, tar vi inget ansvar för eventuella fel, och användarna måste använda eget omdöme och kontrollera den information som ges mot andra källor.