Garanti

För kostnadsfritt byte av ej fungerande/defekta produkter gäller: (dock ej för nedsatt prestanda, användarfel eller vanligt slitage):

Garantin täcker endast originalprodukten under följande villkor:

Batteri: 2 månader.
Tank: 1 månad.
Mod: 3 månader.
RBA & RDA: 3 månader.
Startpaket: 3 månader.
Andra produkter: 1 månad.
Coil: Ingen garanti
Engångvape: Ingen garanti

Garanti på Engångsvape gäller inte.

Eftersom livslängd och antal bloss på engångsvape kan variera ganska mycket då täcks dom inte av garanti.
Enligt tillverkarna kan engångsvape som har 2ml ejuice klara upp till mellan 500 och 800 puffar men antal bloss kan variera ganska mycket beroende på hur stora bloss man tar hur ofta den används mm. Så en exakt livslängd kan inte preciseras eller garanteras tyvärr. En använd engångsvape kan därför inte reklameras pga skillnader på antal bloss. Läs mer om verkligt antal bloss här.

Batterier

Batterier (18650 etc) är förbrukningsvaror har garanti i trettio kalenderdagar från betalningsdatumet. Batterier är tillverkade enligt högsta standard, men kan gå sönder eller brytas ned över tid, särskilt om de används fel. Den förväntade livslängden för ett elektroniskt cigarettbatteri är cirka 2-4 månader eller minst 150 laddningscykler, beroende på användning. Regelbundet byte av batterier rekommenderas för bästa resultat. Ersättningsbatterier kan köpas från www.ismokeking.se.

Garantin gäller inte defekter som härrör från missbruk, felaktigt eller otillräckligt underhåll, felaktig laddning eller användning av alternativa laddningsadaptrar eller obehöriga ändringar inklusive användning av e-juice.

Garantierna kommer också att ogiltigförklaras om varan inte har använts enligt deras angivna produktmanual och utan vederbörlig försiktighet.

Om du vill returnera en vara på grund av fel, måste du kontakta vår support på info@ismokeking.se så snart felet upptäcks. Om du inte gör det eller fortsätter att använda varan som har ett känt fel upphävs din rätt till ersättning.

Returer måste vara mottagna inom fjorton kalenderdagar efter inlämnandet av ditt klagomål. Underlåtenhet att returnera varor inom denna period ogiltigförklarar din rätt till byte och retur i framtida fall. För att se specifika regler för retur, se vår returpolicy.

www.se.ismokeking.se förbehåller sig rätten att vägra alla utbytesförfrågningar som inte väsentligen uppfyller våra krav eller villkor.

Garantier gäller endast för produkter som köpts på www.ismokeking.se. Alla produkter som köps på andra platser eller webbplatser täcks inte av någon garanti.

Våra kontaktuppgifter är följande:

E-post: info@ismokeking.se