Tillbaka till guider
ohm lag

När du först börjar med att vejpa, finns det okomplicerade startkit som gör det lätt att börja vejpan utan bekymmer.

Men vad händer när du börjar experimentera med mer avancerad vaping-utrustning där inställningar kan och bör förändras mycket? Att beräkna motstånd är avgörande, därför kommer vi här att förklara Ohms lag i detalj för dig.

När du börjar experimentera med mer avancerade vapingtrender som tex att använda APV (advanced personal vaporizers), kommer du behöva öka dina tekniska kunskaper. Vaping är förankrad i Ohms lag och de konstiga ekvationerna bestämmer ganska mycket intensiteten av din smak, densitet och storlek på dina moln samt temperaturen på din ånga. Den goda nyheten är att det faktiskt är ganska lätt att förstå eftersom det bara är några enkla matematiska förhållanden.

Du kan med fördel använda dig utav en Ohm’s Lag-kalkylator. Men för dig som vill ha en bättre förståelse kring vetenskapen bakom vaping, kommer här en  förklaring av Ohms lag.

Varför bör vejpare lära sig Ohms lag?

Ohms lag används för att beräkna ström, spänning och motstånd i vilken krets som helst. Din vape är en elektrisk krets som fungerar som alla andra och din vape har förmodligen variabla inställningar som gör att du kan justera var och en av dessa aspekter individuellt. Genom att ha en god förståelse kring Ohms lag kan du också lära dig mer om kraft och watt, vilket är det vanligaste sättet att mäta din E-cigaretts prestanda. Förutom prestanda kan kunskap om Ohms lag också hjälpa dig att förstå säkerhet och undvika farliga situationer.

Ström, spänning, motstånd och effekt

Innan vi börjar förklara Ohms lag, låt oss först titta på komponenterna som ingår i den och hur de påverkar din vape:

  • Ström (I) – Detta mäts i ampere (A) och kan betraktas som den hastighet med vilken laddningen flyter genom en yta (som en ledning). Strömmen är vad vi traditionellt tänker på som el – rörelse av elektroner genom ledningar som gör att dina elektroniska enheter kan fungera (inklusive din vape).
  • Spänning (V) – Spänningen mäts i volt (V) och beskrivs som skillnaden i laddning mellan två punkter (t.ex. de positiva och negativa polerna på ditt batteri). En högre spänning mellan två punkter innebär att mer energi kan fås med samma mängd laddning jämfört med om den färdades över en lägre spänning. Vissa enheter som finns tillgängliga idag har en variabel spänningsinställning, så det är viktigt att förstå hur förändring av spänningen kommer att förändra din vapes övergripande prestanda.
  • Motstånd (R) -Detta mäts i Ohm (Ω) och kan beskrivas som materialets tendens att motstå laddningsflödet (ström). Ett lägre motstånd gör det möjligt för elektronpartiklar att strömma genom en krets mycket snabbare och lättare än jämfört med ett högre motstånd. Mängden motstånd i din krets har uppenbarligen en inverkan på mängden ström du får ut från din enhet. Många vejpare känner till trenden med “sub ohm vaping”, vilket innebär vaping med ett totalt motstånd på mindre än 1 ohm. Det lägre motståndet ökar mängden ström som frigörs i din enhet.
  • Effekt (P) – uppmätt i watt (W), elektrisk effekt (P) i en krets är den mängd energi som används eller produceras i en krets. Watt har ett stort inflytande på din vape. Mer kraft innebär att strömmen går igenom snabbare, värmer upp coilen snabbare och producerar därför större, varmare och smakrikare ånga med varje in- och utandning.

Ohms Lag Förklaring

Uppkallad efter mannen som upptäckte det, Georg Ohm. Ohms lag handlar om förhållandet mellan spänning, ström och motstånd i alla DC-kretsar. Lagen säger att vid en konstant temperatur är den elektriska strömmen som strömmar genom ett fast linjärt motstånd (såsom en tråd) direkt proportionell mot spänningen som appliceras över den, och också omvänt proportionell mot motståndet. Denna ekvation kan skrivas som:

I = V / R

Det kan också visas visuellt med Ohms Law-triangel:

Genom att ordna om dessa ekvationer och sätta värden i triangeln kan du beräkna var och en av dessa komponenter i din vape.

Vad det här betyder för din vape.

Lagen säger att om du håller din spänning konstant och sänker ditt motstånd kommer du att öka strömmen och mer ström resulterar i mer kraft. Mer kraft betyder att coilarna kan värmas upp snabbare, förånga E-juicen snabbare och därför kan ge mer ånga. Detta är uppfattningen som födde trenden med sub ohm vaping.

Genom att titta på dessa ekvationer kan du också ha noterat att du kan öka strömmen genom att öka spänningen. Så du undrar förmodligen varför vi inte bara kan använda kraftfullare batterier istället för att sänka motståndet? Mängden ampere som kan färdas genom din enhet är begränsad. Därför måste du minska mängden motstånd i kretsen för att öka det nuvarande effektivt i din vape.

Utöka Ohms lag – Krafttriangeln

Den elektriska effekten (P) i en krets är den mängd energi som används eller produceras i en krets. Effekt är produkten av spänningen multiplicerad med strömmen med måttenheten som Watt (W). Ekvationen skrivs enligt följande:

P = I x V

Eller det kan illustreras i form av krafttriangeln som visas nedan:

Likt Ohms Lag-triangeln representerar komponenterna i krafttriangeln också deras position i de tre möjliga formlerna och kan därför användas för att hjälpa dig att beräkna dessa komponenter.

Precis som med att öka strömmen kan du öka din e-cigaretts kraft att förånga e-juice i mycket snabbare takt. Människor har upptäckt att vapning med ett kraftfullt batteri och en lågmotståndscoil är ett effektivt sätt att öka ångproduktionen. Dock så finns det inget motstånd i krafttriangeln, det finns många olika ekvationer som visar förhållandet mellan effekt, spänning, motstånd och ström. Detta leder oss till Ohms lag cirkeldiagram.

Ohms Lag Cirkeldiagram

För att hjälpa dig att ytterligare förstå förhållandet mellan de olika värdena har vi tagit de olika ekvationerna i Ohms lag som diskuterats ovan för att hitta spänning, ström, motstånd och effekt och sammanfattat dem i ett enkelt och lättförståeligt cirkeldiagram för Ohms Lag.

Sammanfattning

Vi förstår att detta var mycket att ta in, så låt oss sammanfatta allt. Enkelt uttryckt säger Ohms lag att du kan ändra din ström och effekt i din vape genom att justera ditt motstånd och spänning på din enhet. Om du ökar din spänning eller sänker ditt motstånd ökar du strömmen och mer ström innebär mer kraft. Mer kraft betyder mer ånga, värme och smak.